Divya Sadana, Rudrakshipura

Parish Profile

Name: Divya Sadana
Parish
Place: Rudrakshipura
Dioces NameMandya Eparchy
Address: Divya Sadana, Rudrakshipura, Somanahalli - Maddur Tk, Mandya Dt, Karnataka,
Pin: 571 429
Phone: 8281779778
Email: fr.royouseph@gmail.com
State/Region
WebWeek Days : 6.15am
Sunday : 7amBack to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church