St.Sebastian's Church, Mutholapuram

Parish Profile

Name: St.Sebastian's Church
Parish: Mutholapuram
Place: Mutholapuram
Dioces NamePalai Eparchy
Address: Mutholapuram P.O.
Pin: 686 665
Phone: 0485-257075
State/Region: KeralaBack to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church