Mount Carmel Church, Carmelaram

Parish Profile

Name: Mount Carmel Church
Parish: Mount Carmel Church
Place: Carmelaram
Dioces NameMandya Eparchy
Address: Mount Carmel Church,Carmelaram,Sarjapur Road,Carmelaram Post,Bengaluru
Pin: 560 035
Phone: 9353183347
Email: vicarcarmelaram@gmail.com
State/Region: Karnataka
WebWeek Days : 6am & 6pm
Sunday : 6.30am, 9.00am, 11am & 5.30pmBack to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church