കര്‍ദ്ദിനാളിന്‍റെ പ്രസംഗത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. സഭാ വക്താവ്::Syro Malabar News Updates കര്‍ദ്ദിനാളിന്‍റെ പ്രസംഗത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. സഭാ വക്താവ്
31-March,2018


Source: PRO

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church