സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരാകണം ക്രൈസ്തവർ :മാർ ആലഞ്ചേരി ::Syro Malabar News Updates സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരാകണം ക്രൈസ്തവർ :മാർ ആലഞ്ചേരി
16-April,2017


Source: deepika.com

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church