കണ്ണുനീരു തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ ::Syro Malabar News Updates കണ്ണുനീരു തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ
25-August,2015

100 കോടിയോളം വരുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഊർജജസ്വലത കാണിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ  സമൂഹങ്ങളാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടേത് .


Source: smcim

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church