ജീവിതത്തില്‍ ക്രിസ്തു തെളിയിക്കുന്ന പ്രത്യാശ @pontifex::Syro Malabar News Updates ജീവിതത്തില്‍ ക്രിസ്തു തെളിയിക്കുന്ന പ്രത്യാശ @pontifex
08-November,2019

Photo:പരേതാത്മാക്കളുടെ ദിനത്തില്‍ പ്രിഷീലയുടെ ഭൂഗര്‍ഭ സിമിത്തേരിയില്‍  (Vatican Media)
 
നവംബര്‍ 7-Ɔο തിയതി വ്യാഴാഴ്ച പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് കണ്ണിചേര്‍ത്ത ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം.
പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചു പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് പങ്കുവച്ച ഒരു വ്യക്തിഗത ധ്യാനം :
 
 
“ലോകത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും അന്ധകാരപൂര്‍ണ്ണമായ രാത്രികളിലും ക്രിസ്തു വെളിച്ചം ഈ ഭൂമിയില്‍ ജീവന്‍റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്‍റെയും പ്രത്യാശ പകരുന്നു.” @pontifex
 
Christian hope, nourished by the light of Christ, makes the resurrection and life shine even in the world’s darkest nights.
 
ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു.

Source: vaticannews.va

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church