മറിയം മധുരനാമ ധാരണി @pontifex::Syro Malabar News Updates മറിയം മധുരനാമ ധാരണി @pontifex
13-September,2019

കന്യകാനാഥയുടെ പുണ്യനാമത്തിന്‍റെ തിരുനാളില്‍ കണ്ണിചേര്‍ത്ത സന്ദേശം :
 
“ഇന്ന് കന്യകാനാഥയുടെ പുണ്യനാമത്തിന്‍റെ തിരുനാള്‍ സഭ അനുസ്മരിക്കുന്നു. തന്‍റെ തിരുക്കുമാരനായ ഈശോയെ പൂര്‍വ്വോപരി നന്നായി അനുഗമിച്ചു ജീവിക്കുവാന്‍ ഉതകുന്ന ക്രിസ്തീയ കാഴ്ചപ്പാടു നല്കി പ്രചോദിപ്പിക്കുതിന് കന്യകാനാഥയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥം തേടാന്‍ സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.” @pontifex
 
Today we celebrate the Feast of the Most Holy Name of Mary. I invite everyone to turn to Our Lady. Let her inspire you with a Christian outlook, so as to live like and imitate her Son Jesus ever more.
 
ഇംഗ്ലിഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 9 ഭാഷകളില്‍ പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് ഈ സന്ദേശം കണ്ണിചേര്‍ത്തു

Source: vaticannews

Attachments
Back to Top

Never miss an update from Syro-Malabar Church